Om klubben

Vision

Klubbens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten genom att stimulera medlemmarnas fotografiska intresse.

Nutid

Klubben har idag cirka 50 medlemmar som representerar allt från studerande till pensionärer. Ungefär en fjärdedel av medlemmarna är kvinnor.

Medlemmarnas intresse, ambition och inriktning spänner över hela skalan från glada amatörer till proffs.
De yngsta aktiva medlemmarna vi har idag är ca 16 år.

Det gemensamma är intresset för fotografering som vi odlar tack vare den öppna atmosfären och det goda klimatet i klubben.

Historia

Klubben har funnits i sin nuvarande form sedan 1984 då verksamheten drogs igång på nytt efter att ha varit avsomnad under några år.