Om klubben

Vision

Klubbens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten genom att stimulera medlemmarnas fotografiska intresse.

Nutid

I Linköpings fotoklubb är vi allt från nybörjare, amatörer och professionella fotografer. Här kan vi träffas och prata om bilder, kamerateknik, redigering, tid och bländare, ställa frågor, träffa fotografer inom olika genrer och ha det allmänt trevligt. Vi har våra  månadsmötena, där alla träffas, den andra tisdagen i månaden på Kagagatan 13 i Linköping med uppehåll under juli. 

Klubbverksamheten består av olika intressegrupper/mellanmöte som Bildbehandling, Lightroom-Photoshop, Marco-fotografering, Bildanalys, Kamerateknik mm.

Vi anordnar dessutom tävlingar, utställningar och utflykter. Vi är en del av Östsvenska fotodistriktet, ÖFD och är anslutna till Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF. 

Klubben har idag cirka 70 medlemmar 

Historia

Klubben har funnits i sin nuvarande form sedan 1984 då verksamheten drogs igång på nytt efter att ha varit avsomnad under några år.