Bli medlem


Välkommen att bli medlem!

Om du vill bli medlem kan du fylla i formuläret här eller ta kontakt med någon i styrelsen. Det går bra att anmäla dig på plats på något av våra månadsmöten.

Medlemsavgift

Följande avgifter gäller 2017:

  • Medlemsavgiften är 200 kronor per år.
  • Ungdomar under 18 år eller familjemedlem till klubbmedlem betalar 100 kronor
  • Efter sommaruppehållet är beloppen 100 kronor respektive 50 kronor.
  • Medlemsskapet gäller per kalenderår 
  • Postgirokonto: 486 91 19 – 0
    Ange Linköpings fotoklubb som betalningsmottagare

Det går även bra att betala kontant till någon i styrelsen.

Vad vill vi veta om dig?

Vi behöver ditt namn, adress och telefonnummer samt e-postadress.

Vi behöver dessa uppgifter för klubbens adresslista som förnyas en gång per år.

Vi lämnar endast ut uppgifter om dig i adresslistan som distribueras till klubbens medlemmar. Vi lämnar inte uppgifterna vidare till någon tredje part.

Vad får du som medlem?

Du blir medlem i en fotoklubb där Du kommer att träffa trevliga och intressanta människor med samma intresse som Du och få möjlighet till kunskapsutbyte.