Bli medlem (formulär)

Formulär för nya medlemmar

Fyll i detta formulär om du vill bli medlem i Linköpings fotoklubb.  När avgiften har betalats är du fullvärdig medlem. Du är givetvis välkommen att delta på våra aktiviteter så som månadsmöten även innan anmälan har hanterats av oss.

Om du önskar bli familjemedlem kontakta någon i styrelsen.


 

Captcha Code

Click the image to see another captcha.