Hitta hit

Möteslokal

Våra månadsmöten är i föreningslokalen på Kagagatan 13, i närheten av Tornhagsskolan. Parkeringsplatser finns dels öster (vid idrottshallen) och söder om skolan. Det ska vara OK för klubbens medlemmar att stå på platserna under våra mötestider, trots att det står att parkeringstillstånd krävs.

Kagagatan 13, Linköping