Vad gör vi?

Månadsmöten

På månadsmötena träffas vi för att titta på bilder, utbyta erfarenheter, fika och ha det trevligt. Som regel har vi en bildvisare, oftast någon klubbmedlem eller ibland någon utifrån som visar sina bilder.  Månadsmötena brukar vara den andra tisdagen i månaden.

Mellanmöten

Mellanmöten är fristående möten för fördjupning kring något specifikt tema. De kan vara upplagda som en föreläsning eller ett informellt utbyte av erfarenheter.

Tävlingar

Vi planerar för två klubbtävlingar per år, vilka genomförs på våra ordinarie månadsmöten.  Några medlemmar brukar dessutom ställa upp i tävlingar på distriktsnivå eller nationell nivå.  Kontakta våra tävlingsansvariga för mer information.

Utställningar

Klubben planerar för minst en utställning under året.

Studiebesök

Vi genomför då och då studiebesök hos professionella fotografer eller andra intressanta personer.

Utflykter

Utflykter är ett stående och uppskattat inslag i klubbens verksamhet. Det kan vara utflykter på några timmar i omgivningen eller resor på flera dagar.  Vi planerar för en vår- och en höstutflykt.  På våren brukar det ofta bli Kristi himmelsfärdshelgen för att få lite mer fototid.

Bildbedömning

Bildbedömningsgruppen består av frivilliga medlemmar som träffas och bedömer bilder från andra klubbar.  När önskemål finns bedöms även bilder inom klubben.  Detta kan vara ett bra sätt att få konstruktiv kritik på dina bilder. Du kan vara anonym eller delta med namn.

Man kan även välja att få resultatet redovisat på ett klubbmöte och där även få respons från andra medlemmar.

Kontakta bildbedömningsgruppen för mer information.

Medlemmarnas egna grupper

Bildspelsgruppen

Linköpings fotoklubb har kompletterande verksamhet i form av mellanmöten, ett mellanmöte sysslar i huvudsak med bildspel (ett trevligt sätt att visa bilder).

I den gruppen produceras bildspel i bemärkelsen att vi efter ett digitalt program programmerar visning med bild och musik och ser våra bilder på vägg duk eller tv med passande musik. Gruppen jobbar efter principen "lära av varandra".

  • Var? Kom till Vuxenskolan på Vasavägen 3 Linköping mitt emot frimis.
  • När? Varannan onsdag, kl. 18.30 - 20.45
  • Vilken utrustning behöver jag? Tag med kamera och dator, om du har.

Har du frågor kontakta Clas Lifgren (070-5680781).

Externa kontakter

Östsvenska fotodistriktet

Linköpings fotoklubb är en del av Östsvenska fotodistriktet.

Riksförbundet svensk fotografi (RSF)

Fotoklubben är ansluten till Riksförbundet svensk fotografi, RSF.